Good Boy tréning & panzió Általános Szerződési Feltételei

A kutyapanzióban a kutyák elhelyezése az erre a célra – a lakóházon belül valamint lakóházon kívül – kialakított családias környezetben történik.


A kutyapanzióban történő elhelyezés alapvető feltételei

A kutyapanzióban elhelyezésre kerülő kutyának rendelkeznie kell a kötelező és ajánlott védőoltásokkal, beültetett azonosító chippel.

A kutyapanzióban elhelyezésre kerülő kutyának rendelkeznie kell külső és belső parazita elleni védelemmel

Fertőző betegségektől mentesnek kell lennie.

A kutya tüzelési időszaka nem kizáró ok, azonban minden esetben külön egyeztetést igényel.

A kutya legalább 4. hónapos korát betöltse

Fajtársaira, emberre támadékony vagy agresszívan fellépő kutyát nem tudunk fogadni.

Családi panzió révén csak jól szocializált, viselkedési probléma mentes kutyákat (szeparációs szorongás, túlzott ugatás, vonyítás, rombolás) tudunk fogadni.


A kutyapanzió kötelessége

A jó gazda gondosságával eljárva vállalja, kutyák megőrzését a Működési Szabályzatban meghatározott feltételekkel.


A kutyatulajdonos kötelessége

A kutya tulajdonosa minden tekintetben köteles betartani a Működési Szabályzat rá vonatkozó kikötéseit és a nyilvántartási adatlap aláírásával elfogadja a Good Boy tréning & panzió árait, és Működési Szabályzatát.

A panzióban, az állatot átvevő dolgozó tudomására hozza mindazon tudnivalókat, melyek a kutya jobb tartását szolgálják.


Az átadás-átvétel rendje

A kutyák átadása-átvétele kizárólag előzetesen telefonon egyeztetett időpontban történik, alap esetben a fogadási idő 7:00-8:00 között, kiadási idő 16:00-18:00 között. Ettől eltérő időpontban csak előre egyezve lehetséges.

A kutya megőrzésre történő átvételekor kitöltésre kerül a nyilvántartási adatlap, amely tartalmazza a kutya tulajdonosának adatait (neve, lakcíme, telefon száma, e-mail címe), a kutya adatait (hívóneve, fajtája, ivara, kora stb.), valamint a kutyamegőrzés igénybevételének időtartamát.

A kutya átvételével egy időben, a megőrzés idejére átadásra kerül a kutya útlevele vagy oltási könyve.

Állategészségügyi vonatkozások

A kutyapanzió 24 órán belüli állatorvosi ellátás támogatása alatt áll.

Minden megőrzésre átadott kutyának rendelkeznie kell a kötelező és ajánlott védőoltásokkal, külső és belső parazita mentesnek kell lennie.

A kutyamegőrzési idő alatt esetlegesen felmerülő állatorvosi költségek, minden esetben a kutya tulajdonosát terhelik, kivéve, ha a kiváltó ok a kutyapanzió hibájából ered.

A panzió vezetősége, amennyiben állatorvosi beavatkozásra (műtét, eutanázia, stb…) kerül sor, értesíti a tulajdonost. Bármiféle döntésre, csak a kutya tulajdonosa jogosult, a panzió nem dönthet. Kivétel, ha életmentő beavatkozásról van szó!

Karantén: A panzióba behozott állatok fertőző betegsége esetén az állatorvos rendelkezései alapján karantént rendelhet el a beteg állatra a többi panzióban tartózkodó állat és a beteg állat egészsége érdekében. A karantént elkülönített, erre a célra kinevezett kennelben, az állatorvos utasításainak megfelelően végezzük. További teendőkről az állatorvossal egyeztetve, az állat gazdáját értesítve járunk el.

Amennyiben a kutya bent tartózkodása alatt bármilyen okból orvosi ellátásra szorul, ellátását a panzióval szerződésben álló állatorvos végzi. Külön kérésre más állatorvos értesítése is kérhető. A felmerülő állatorvosi költségek a kutya tulajdonost terhelik, kivéve, ha állatorvosi beavatkozásra a kutyapanzió szakszerűtlen tevékenysége miatt került sor.

Nem minősül szakszerűtlen ellátásnak:

  1. ha a kutya látens, az adatlapon fel nem tűntetett betegségben szenved, és ez a panzióban válik felismerhetővé.
  2. ha valamely betegségről a gazda nem tud, vagy a panziót nem tájékoztatja, és ezért a kutya állapotának nem megfelelő ellátásában részesül
  3. kutya saját magában kárt tesz.

A panzió vállalja a folyamatos gyógyszeres kezelés alatt álló kutya gyógyszerezését.


A panziós és napközis kutyák ellátásának folyamata:

A kutya élelmezése száraztáppal történik. A kutyatápot a kutya tulajdonosa biztosítja a kutyája részére. Etetése, a kutya korának, életritmusának megfelelően történik, a kutya tulajdonos kérésének, kívánságának megfelelően.

Speciális élelmezési igény esetén mindenképpen előzetes egyeztetés szükséges.

A kutyák mozgatása, udvaron tartózkodása felügyelet mellett történik.

Kennelekben tartott kutyák esetén, a kutyák az éjszakai időszakot minden esetben a zárt kennelben töltik.

Lakásban tartott kutyák esetében a kutya a napját alapvetően a lakásban tölti, többszöri udvari sétával egybekötve, minden esetben a kutya tulajdonos által támasztott elvárások figyelembevételével.

Friss ivóvizet folyamatosan biztosítunk, az edényeket rendszeresen ellenőrizzük.

Napközis szolgáltatásunk visszavonásig csak hétfő, szerda és csütörtökön elérhető! 

Amennyiben egyéb napokon van szükségetek napközire, többnyire van lehetőség rá, de kérlek minden esetben egyeztess telefonon!


Higiéniás feltételek biztosítása

A kutya kennelbe helyezése előtt minden esetben megtörténik a kennel, a kutyaól és az etető-itató tálak fertőtlenítése.

A kutya elhelyezésére szolgáló kennelek takarítása fertőtlenítő szerrel, folyóvízzel, valamint magasnyomású- mosó és gőztisztító géppel történik.

A „lakott” szobák, kennelek, takarítására naponta egyszer kerül sor, az állat távozása után pedig fertőtlenítjük. Szükség esetén természetesen azonnal takarítunk és fertőtlenítünk.


Egyéb rendelkezések

A nyilvántartási adatlap aláírásával a kutyatulajdonos elfogadja a Good Boy tréning & panzió árait és Működési Szabályzatát.

A kutya tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a lejárati határidő után, de 5 napon belül jelentkezik az állatért, úgy az alapdíjon felül plusz 1.000 Ft/ nap kerül felszámításra.

Abban az esetben, ha a kutyatulajdonosa az előzetesen megadott időszak leteltét követően, 5 napon túl nem jelentkezik a kutyájáért, az átadás-átvételi adatlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a kutya menhelyre kerüljön.

A kutyák által a panzióban okozott károkat a kedves gazdikkal kifizettetjük.

Amennyiben a gazda elmulasztja a tájékoztatást a viselkedésproblémákról vagy nem megfelelő szocializációról, a gazda érkezéséig elkülönítve tartjuk a kutyáját az itt tartózkodó kutyák és gondozóik érdekében.


Tápok tárolása

A tápokat, konzerveket elzárva, hűvös, napfénytől védett helyen tartjuk.


Kutya szállítása

A panzió lehetőséget kínál arra, amennyiben a kutya tulajdonosa nem tudja megoldani a szállítást, Nyíregyháza területén díjmentes fuvarozást kínál. Ennek lehetőségéről minden esetben előzetes egyeztetés szükséges!

Ez a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető!